CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 26/07/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 25/08/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 18/09/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 26/10/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 18/11/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 20/12/2024 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 19/01/2025 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 26/02/2025 12,400,000 VNĐ
CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Hà Nội 22/03/2025 12,400,000 VNĐ
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28/08/2024 10,400,000 VNĐ
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 28/12/2024 10,400,000 VNĐ
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 26/07/2024 10,400,000 VNĐ
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 29/11/2024 10,400,000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 25/09/2024 10,400,000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 27/07/2024 8,200,000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 09/11/2024 8,200,000 VNĐ
EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 28/09/2024 19,000,000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 19/10/2024 10,400,000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 12/08/2024 10,400,000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 08/01/2025 10,400,000 VNĐ
SSF - Xây dựng chiến lược – Kế hoạch du học và học bổng hiệu quả 03/08/2024 4,000,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 20/09/2024 8,200,000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 06/07/2024 3,900,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 10/07/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 17/08/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 13/09/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/10/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/11/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/12/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/01/2025 5,400,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 22/11/2024 1,600,000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 27/07/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 20/07/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/09/2024 1,600,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 24/08/2024 1,300,000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 23/08/2024 900,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 19/07/2024 900,000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 17/08/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 01/07/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 10/08/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/09/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 05/10/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/11/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 02/12/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/01/2025 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Khóa cơ bản dành cho người không chuyên 14/09/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 08/11/2024 1,600,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 23/11/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 10/08/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16/12/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 14/08/2024 1,600,000 VNĐ
Quản trị trải nghiệm khách hàng 17/08/2024 1,600,000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 21/09/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 21/07/2024 900,000 VNĐ
Quản lý con người 25/08/2024 900,000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 28/07/2024 1,300,000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 07/08/2024 1,300,000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 19/08/2024 1,600,000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 20/09/2024 1,600,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO – Giám Đốc điều hành chuyên nghiệp HCM 12/08/2024 12,400,000 VNĐ
CEO – Giám Đốc điều hành chuyên nghiệp HCM 09/10/2024 12,400,000 VNĐ
CEO – Giám Đốc điều hành chuyên nghiệp HCM 15/12/2024 12,400,000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 06/07/2024 8,200,000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 05/10/2024 8,200,000 VNĐ
CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 18/10/2024 10,400,000 VNĐ
EPE - Nhà khởi nghiệp hiệu quả và chuyên nghiệp 20/07/2024 19,000,000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 15/11/2024 10,400,000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 28/06/2024 10,400,000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09/12/2024 10,400,000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 19/07/2024 10,400,000 VNĐ
CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 26/08/2024 10,400,000 VNĐ
SSF - Xây dựng chiến lược – Kế hoạch du học và học bổng hiệu quả 16/08/2024 4,000,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 27/07/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 21/08/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/09/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 16/10/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 20/11/2024 5,400,000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/12/2024 5,400,000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 17/08/2024 8,200,000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 01/03/2025 8,200,000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 13/07/2024 3,900,000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 30/11/2024 3,900,000 VNĐ
Tổ trưởng sản xuất 06/09/2024 5,200,000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 02/11/2024 5,500,000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 07/12/2024 7,900,000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 28/06/2024 4,200,000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 01/11/2024 4,200,000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TP HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 29/07/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/08/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/09/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 26/10/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/11/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/12/2024 1,600,000 VNĐ
Tiktok Shop 07/08/2024 1,600,000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 10/08/2024 1,600,000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 16/11/2024 1,600,000 VNĐ
Quản lý con người 24/07/2024 900,000 VNĐ
Quản lý con người 21/12/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 23/09/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/12/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 24/08/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 23/11/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 02/10/2024 1,600,000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 13/07/2024 2,000,000 VNĐ
MARKETING DIGITAL 12/10/2024 2,000,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 09/09/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/10/2024 1,600,000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 03/08/2024 1,600,000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 01/11/2024 1,600,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 29/06/2024 1,600,000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 09/11/2024 1,600,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 04/08/2024 900,000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 30/10/2024 900,000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 29/07/2024 1,600,000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 07/12/2024 1,600,000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo 21/06/2024 1,600,000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 22/07/2024 900,000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 29/07/2024 1,600,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 19/07/2024 1,300,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 19/08/2024 1,300,000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 13/09/2024 1,300,000 VNĐ
Zalo