CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Thành phần tham dự :

 • Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;
 • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);

Mục tiêu chương trình :

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO cần phải có
 • Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);

Nội Dung CFO Hồ Chí Minh: 

STTCHUYÊN ĐỀTHỜI LƯỢNG
BUỔITIẾT
01Chân dung một CFO chuyên nghiệp/ Portrait of a professional CFO0208
• Vai trò, vị trí của giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp;

• Các công cụ tài chính của doanh nghiệp;

• Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.
02Tổ chức tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial organization0104
• Kế toán và tài chính;

• Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính.
03Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp/ Corporate financial analysis and strategy0312
• Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính;

• Phân tích Dupont, mô hình tài trợ vốn lưu động;

• Chính sách vay nợ của doanh nghiệp.
04Hệ thống đòn bẩy tài chính doanh nghiệp/ Corporate leverage system0208
• Phân tích hòa vốn và ý nghĩa;

• Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp;

• Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh;

• Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính.
05Quản trị thời gian của tiền/ Time management of money0104
• Giá trị thời gian của tiền;

• Giá trị tương lai và giá trị hiện tại;

• Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính.
06Quyết định đầu tư vốn/ Capital investment decisions0312
• Dòng tiền của dự án đầu tư;

• Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án đầu tư;

• Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;

• Tác động của vay nợ tới hiệu quả dự án đầu tư.
07Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức/ Profit distribution and dividend policy0208
• Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp;

• Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu;

• Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần;

• Quy trình chi trả cổ tức của công ty.
08Lập kế hoạch tài chính/ Financial planning0208
• Tổng quan về lập kế hoạch tài chính;

• Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính;

• Tình huống lập kế hoạch tài chính.
09Kế toán doanh nghiệp/ Corporate Accounting0416
• Kế toán tài chính doanh nghiệp;

• Kế toán quản trị doanh nghiệp.
10Thuế & các chính sách Thuế/ Tax & tax policies0208
• Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam;

• Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

• Hóa đơn, chứng từ.
11Quản lý đội ngũ/ Team management0208
• Con người và đội ngũ kế toán tài chính;

• Kỹ năng quản lý lãnh đạo đội ngũ
12Chuyên đề hội thảo/ Seminar & Workshop0104
13Hội thảo kinh tế & kinh doanh/ Economics & Business Workshop0208
14Lễ trao "Chứng nhận tốt nghiệp"/ "Graduation Certificate" Ceremony0104
 Tổng cộng28112


Nội Dung CFO Hà Nội: 

STTCHUYÊN ĐỀTHỜI LƯỢNG
BUỔITIẾT
01Chân dung Giám đốc tài chính
Portrait of a CFO
0208
02Tổ chức tài chính doanh nghiệp
Corporate financial organization
0104
03Phân tích tài chính & chiến lược tài chính
Corporate financial analysis and strategy
0312
04Hệ thống đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp
Corporate leverage system
0208
05Giá trị thời gian của tiền
Time value of money
0104
06Quyết định đầu tư vốn
Capital investment decisions
0208
07Phân phối lợi nhuận & chính sách cổ tức
Profit distribution and dividend policy
0208
08Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp
Financial planning
0104
09Quản trị dòng tiền
Cash flow management
0208
10Kế toán Tài chính
Financial Accounting
0416
11Thuế & các chính sách thuế
Tax & tax policies
0208
12Luật tài chính
Financial law
0208
13Smalltalk: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp:
Tư duy & Phương thức & Công cụ
Smalltalk: Digital Transformation In Business:
Thinking & Method & Tool
0104
14Hội thảo kinh tế & kinh doanh
Economics & Business Workshop
0208
15Lễ trao “Chứng nhận Tốt nghiệp”
"Graduation Certificate" Ceremony
0104
 Tổng cộng28112

Lịch khai giảng Hà Nội :

KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGNGÀY KHAI GIẢNGTHỨTHỜI GIANĐỊA ĐIỂM HỌC
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp03 tháng28/08/2024Thứ 4, Thứ 5

Tối: 18h00 - 21h00


Tầng 2, tòa nhà N01-T1, Khu đô thị Đoàn Ngoại Giao – Phường Xuân Tảo – Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp03 tháng28/12/2024Thứ 7

Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30


Tầng 14, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lịch khai giảng Hồ Chí Minh :

KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGNGÀY KHAI GIẢNGTHỨTHỜI GIAN
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp03 tháng18/10/2024Thứ 6, Thứ 7

Tối: 18h00 - 21h00

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên
VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN TRÍ HIẾU
Chuyên gia
NGUYỄN VĂN PHỤNG
Chuyên gia - Giảng viên
VŨ VĂN NINH
Chuyên gia - Giảng viên

Thông tin khóa khọc

Học phí : 20,800,000 ₫

Phí ưu đãi : 10,400,000 ₫

 • Học viên đăng ký trước khai giảng 15 ngày
 • Đăng ký từ 3 học viên
 • Là khách hàng thân thiết của PTI
Email: khoahocpti07@gmail.com
Hotline: 0984.672.297
Đăng ký khoá học
Zalo